Ako si správne vybrať tieniacu techniku?


Pri voľbe tienenia je dôležité zvážiť nasledovné kritériá:

  • Cena
  • Vzhľad
  • Hlučnosť a prašnosť vonkajšieho okolia
  • Veľkosť a tvar stavebných otvorov
  • Elektroinštalácia
  • Orientácia na svetové strany
  • Druh okien a kvalita okenných výplní

Bez použitia akéhokoľvek tienenia sa do interiéru dostáva 30 – 80 % slnečných lúčov
v závislosti od kvality sklených výplní.


Vnútorná tieniaca technika zabezpečuje vizuálny komfort, ale v konečnom dôsledku nemá pozitívny vplyv na teplotu v miestnosti. Vďaka vonkajšej tieniacej technike, 80 – 90 % slnečných lúčov zostáva vonku. Slnečné lúče sú odrazené a rozptýlené a interiér je tak chránený pred prehriatím, čím sa zabezpečuje nie je celkový komfort, ale i ochrana nábytku a znižovanie nákladov na prevádzku klimatizácie.

Pasívne budovy sa stávajú stále viac a viac populárne, hoci majú tendenciu konštrukčne využívať veľké presklené plochy, ktoré sú následne spojené s problémov zvyšujúcej sa energetickej náročnosti. Strata tepla v zime a nežiaduce prehrievanie interiéru v lete, vedie k zvyšovaniu nákladov – na vykurovanie v zimnom období a prevádzku klimatizácii v lete. Práve pri pasívnych domoch je zvlášť nevyhnutné dôsledne plánovať správne použitie tieniacej techniky s ohľadom na architektonické prvky budov a ich funkčnosť.


Kontaktujte nás
KONTAKTUJTE NÁS